Toggle

Colors

Patterns

Välkommen! Du kan logga in eller skapa ett konto.
Din varukorg är tom!

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Exactodent Sweden AB 556820-1668 bedriver handel med dentalvaror. Företagets målgrupp är tandvårdskliniker och tandtekniska laboratorier.
​Exactodent Sweden AB, nedan även benämnd som Exactodent, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Exactodent Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Exactodent värnar om Kundens integritet och kommer INTE sälja Kundens uppgifter vidare till tredje part. Exactodent behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av de uppgifter som Kunden delar med Företaget online och offline. Det kan vara genom flera olika kanaler. Till exempel, men inte begränsat till, webbplatser, sociala medier, telefonsamtal, mail, evenemang och mässor och kundmöten. Information insamlad vid olika tillfällen kan komma att kombineras.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att fullfölja sina åtaganden mot Kunden. Vi kan, men inte nödvändigtvis, komma att spara uppgifter.
De personuppgifter som sparas kan vara, men är inte begränsat till, person och kontaktinformation, namn, faktura- och leveransadress, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, telefonnummer, betalningsinformation, kontonummer, fakturainformation. Information vi sparar kan vara: information om varor och tjänster Kunden köpt, finansiell information (så som krediter, fakturor och eventuell negativ betalningshistorik) Exactodent sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Exactodent radera alternativt anonymisera Kundens uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Kundens uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge Kundens personuppgifter som användare lagras hos Exactodent varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag för att Exactodent ska kunna utföra sina åtaganden. Det kan vara leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Exactodent där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för några andra ändamål.

Kunden har rätt att begära information om, eller rättelse av, de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Exactodent angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

info@exactodent.se, Tel 031-301 11 35

CertiTrade Kortbetalningar